โครงการพยาบาลปันรัก (ปันใจ) มอบแด่น้องมูลนิธิพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่

31 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพยาบาลปันรัก (ปันใจ) แบ่งปันสิ่งของเพื่อน้องมูลนิธิพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัย เช่น การเล่านิทานแทรกคุณธรรม การเล่นเกมส์เพื่อฝึกฝนด้านการสื่อสาร การวาดภาพระบายสีสร้างจินตนาการแห่งการเรียนรู้  การแข่งขันกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เป็นต้น นอกจากนี้ให้ความรู้ด้านการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม และน้ำดื่ม ในโอกาสนี้ได้มอบของบริจาคที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ เสื้อ รองเท้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา นิทาน การ์ตูน หนังสือความรู้สำหรับเด็กประถมให้แก่น้อง ๆ อีกด้วย ณ มูลนิธิพรสวรรค์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.facebook.com/photoofnursingCMU

 

แกลลอรี่