วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เจรจาความร่วมมือในหัวข้อ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province"

1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฯ พร้อมคณาจารย์ให้การรับรองคณะเดินทางจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Mr. Wan Xiangxing, Deputy Director of Office of Exchange and Cooperation of Yunnan Normal University และ Mr. Wang Jun, Office Director of Key Laboratory of Educational Informatization for Nationalities (YNNU), Ministry of Education โดยการเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือในหัวข้อ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province" ณ ห้องประชุม ICB1313 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่