พื้นที่อากาศบริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

20 มีนาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

“ICDI Safe Zone”

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพื้นที่ "ICDI Safe Zone" (พื้นที่อากาศบริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
เป็นพื้นที่ทำงานและพื้นที่พักผ่อน เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ณ ห้อง ICB1102 (ชั้น 1) และ ห้อง ICB1211 (ชั้น 2)อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-16.30 น. หรือจนกว่าสถานการณ์ปัญหาหมอกควันจะคลี่คลาย ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีมาตรการดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าอาคาร โดยให้มีการใช้เครื่องตรวจวัดไข้ดิจิตอล พร้อมแจกสติกเกอร์เมื่อผ่านการตรวจ ณ จุดตรวจ  ก่อนเข้ามาติดต่อภายในวิทยาลัย และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณจุดตรวจตรงบริเวณทางเข้าตึก และหน้าห้องเรียน ทุกชั้น 

นอกจากนี้ ภายในบริเวณห้อง Safe Zone นั้น นอกจากการจัดพื้นที่ Social Distancing ยังได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียนและห้องประชุมทุกห้อง สำหรับเครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งนั้น เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยประสิทธิภาพการกรองได้ถึง 99.97% ด้วย HepaH13 และมีระบบ NanoPure กำจัดโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น ไวรัส และแบคทีเรีย และเทคโนโลยี DuoTron ช่วยลดการเจริญเติบโตของไวรัส และแบคทีเรียในอากาศที่อยู่นอกเครื่อง กรณีมีค่าฝุ่นเกิน 50 มลก/ตรม.

ข้อมูลโดย : http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=3257
แกลลอรี่