ร่วมงาน Celebrating The Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore

12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน Celebrating The Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore และกล่าวแสดงความระลึกถึง Gurudev Rabindranath Tagore โดยมี Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
                รพินทรนาถ ฐากุร (เบงกอล: ??????????? ?????, อักษรโรมัน: Robindronath ?hakur; 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2484) มีสมัญญานามว่า "คุรุเทพ" เป็นนักปรัชญาพรหโมสมาช นักธรรมชาตินิยม และกวีภาษาเบงกอล เขาเริ่มเขียนบทกวีครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง 8 ปี[1] ครั้นอายุได้ 16 ปี ก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานกวีนิพนธ์ภายใต้นามปากกา ภาณุสิงโห และเริ่มเขียนเรื่องสั้นกับบทละครในปี พ.ศ. 2420 ในช่วงปลายของชีวิต รพินทรนาถต่อต้านการปกครองของรัฐบาลอังกฤษอย่างเปิดเผย และร่วมเคลื่อนไหวการประกาศเอกราชของประเทศอินเดีย ผลงานของเขาที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากงานกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียง ยังมีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยวิศวภารตี

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/รพินทรนาถ_ฐากุร
 
แกลลอรี่