พิธีรื้อถอนศาลพระภูมิเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเชิญพระภูมิ มาประดิษฐานไว้ ณ ศาลเพียงตา

19 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ และพิธีเชิญพระภูมิ มาประดิษฐานไว้ ณ ศาลเพียงตา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ ศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่