ความรู้เรื่อง " ภาวะกระดูกข้อเท้า หัก แตก ร้าว " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

1 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
ผศ.นพ.จิราวัฒน์ แสงสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่ผ่าน
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=wqAYciVaWsI

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#กระดูกข้อเท้า #กระดูก

แกลลอรี่