ประกาศขยายเวลารับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

13 กันยายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84/
แกลลอรี่