CMUBS รวมพลังสร้างกุศลครั้งใหญ่ ในโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรวมพลังทำความดีสร้างกุศลครั้งใหญ่ด้วยการรับบริจาคโลหิตจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะฯ เพื่อมอบให้แก่ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ จุดรับบริจาคโลหิตได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สามารถรวบรวมปริมาณโลหิตได้จำนวน 32,000 cc ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่