ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220047 สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

9 กรกฎาคม 2563

คณะวิจิตรศิลป์

Download : Application for Employment

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครอาจารย์-E220047-รอบสอง

ข้อมูลโดย : http://www.finearts.cmu.ac.th/blog/ประกาศ-เรื่อง-ขยายระยะเว/