ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการ Smart Nimman

27 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในการดำเนินงานโครงการ Smart Nimman ตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart City” ตามแผนยุทธศาสตร์ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Economy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภค ทั้งระบบฟ้า ประปา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนายความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่