อาจารย์ อก.มช. คว้ารางวัล The Best Presenter ในงาน International Conference

26 พฤศจิกายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล The Best Presenter เรื่อง Effect of Biduri (Calotropis gigantean) Latex Protease on Gluten-Free Brea ในงาน In The 8th International Conference of Food, Agriculture and Natural Resources (IC-FANRes) The 2nd International Conference of Sustainable Industrial Agriculture (IC-SIA) ระหว่างวันที่ 24-25th November 2023 in Jember, Indonesia
แกลลอรี่