สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด Equalize...ทำให้เท่าเทียม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์โรคติดเชื้อและสารเสพติด และหน่วยชุมชนสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Equalize...ทำให้เท่าเทียม โดยในงานมีการประกวด Miss World AIDs Day 2022 บูทนิทรรศการ เล่นเกมส์พร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับ HIV และการป้องกัน บริการตรวจหาเชื้อ HIV มีนักเรียนนักศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในเครืออาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่งสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม