รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

8 มีนาคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์) ตำแหน่งเลขที่ S4080198 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,220 บาท จำนวน 1 อัตรา

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/main/overview_detail_new/981858
แกลลอรี่