นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

27 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
.
นางสาวนวินดา ละอองเอี่ยม นายรตน รัตนแคล้ว นายวุฒิภัทร ยศปัญญา และนายธีรวัฒน์ ปัญญาแดง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เจ้าของผลงาน Kruba Sivichai Monument Public Toilet ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวม 141 ผลงาน จาก 19 สถาบันการศึกษา
.
สามารถเข้ารับชมผลงานได้ที่ https://online.fliphtml5.com/tdzfk/nyfq/#p=32
แกลลอรี่