นักศึกษา CMUBS สร้างชื่อให้ มช. คว้ารางวัลชมเชย 1 ใน 60 ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ การแข่งขันจำลองธุรกิจ “MACRO BUSINESS SIMULATION COMPETITION 2023”

10 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นักศึกษา CMUBS ทีม Solve the Problem with Money สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันจำลองธุรกิจระดับมหภาค “Thailand Macro Business Simulation Competition 2023” โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพ ทั้งทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากกว่า 60 ทีม

โดยผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม No Idea จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fire Blaze จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม No Mayonnaise Please จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย มี 9 รางวัล ได้แก่ ทีม Solve the Problem with Money จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       ทีม Lottery และทีม Poyjaimuenpoyjoy จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
       ทีม Buffalo ทีม Treasure ทีม Chubby ทีม Autowin ทีม Limitless2 และทีม TBNG จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม โดยทีม Solve the Problem with Money สามารถคว้ารางวัลชมเชยกลับมาได้ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวฐิติพร ชัยวงค์, นาย ณภัทร วงศ์วรเนตร, นายธนากร แสงใส, นายพงศ์ภัค ดวงแก้ว และนายพรภูมิ วิมุกตาคม โดยทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับนานาชาติ “International MBS Business Management Competition 2023” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่