คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร

11 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร และห่วงใยในด้านสุขภาพ โดยได้จัดสรรจากแหล่งเงินต้นและเงินดอกผลของกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมยังจัดการบรรยายเรื่อง "สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร" โดย บริษัท เอไอเอ จำกัด และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และผ่านระบบ Zoom
แกลลอรี่