คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 8 ตำแหน่ง

11 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 8 ตำแหน่ง

อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
อาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา
อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา  


สมัครงานออนไลน์ คลิก

แกลลอรี่