การใช้สารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชมาเป็นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็ง

18 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันโรคมะเร็งในกระเพราะอาหาร และระบบทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง noncomunicable diseases ที่คร่าชีวิตผู้ป่วยในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก นอกเหนือจากการใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว ปัจจุบันได้มีความสนใจในการใช้สารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชมาเป็นแนวทางในการรักษา
บทความวิชาการฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางในการักษาโรคมะเร็งดังกล่าวโดยใช้ modern medicine วิธีการต่าง และทำการวิภาคย์จุดเด่นจุดด้อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหาสารสกัดพืชที่มีความเฉพาะ ซึ่งเป็นบทความร่วมกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์ของประเทศอินเดีย ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Saudi Journal of Biological

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466117/

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่