CMUBS ร่วมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนทุนอาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมวิ่ง ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1

29 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม วิ่ง ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ อาคาร 55 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ร่วมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร โดยสนับสนุนทุนแก่อาจารย์และบุคลากรในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง สานสัมพันธ์ในครอบครัวบุคลากร พร้อมสร้างความสุขแก่ทุกคน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่