พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรง ภาวิไล

23 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยเชียงใหม่บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และเพื่อนมงฟอร์ตรุ่น 25 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรง ภาวิไล อาจารย์อาวุโส ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาสหัส-หงส์มหาคุณอนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่