รางวัลคุณธรรม จริยธรรม ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19

10 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นายศาสตรา ทันหาบุรุษ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรม
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แกลลอรี่