ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบปะพูดคุย กับทีมสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า

30 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุม พบปะ พูดคุย กับทีมสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนหารือด้านความร่วมมือจากศิษย์เก่า ในการดำเนินกิจกรรมและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่