Mass Comm CMU Alumni จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

9 เมษายน 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพมหานคร) นำโดย นายชลวิทย์ สุขอุดม นายกสมาคมฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส รุ่นพี่อาวุโส ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน (คณะมนุษยศาสตร์) และศิษย์เก่าคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮา เพราะหลังจากพิธีรดน้ำดำหัว ศิษย์เก่าทุกรุ่นยังได้ร่วมเต้น รำวง ในรูปแบบของชาว MassZa CMU

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU
แกลลอรี่