วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เจรจาความร่วมมือกับ Yunnan Vocational Institute of Energy Technology (YVIET) เมืองฉวี่จิ้ง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมคณะ เดินทางเยือน Yunnan Vocational Institute of Energy Technology (YVIET) เมืองฉวี่จิ้ง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวะสหสาขา ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคตต่อไป


แกลลอรี่