ผอ.ศวท. - มช. มอบสารหน่วงไฟสำหรับฉีดพ่นชุดของพนักงานดับไฟป่า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสารหน่วงไฟสำหรับฉีดพ่นชุดของพนักงานดับไฟป่า จำนวน 100 ลิตร ให้กับคณะผู้แทนจากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นำโดย นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าที่ได้สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จำนวน 150 นาย เพื่อทำการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยสารหน่วงไฟดังกล่าวเป็นผลงานการคิดค้นวิจัยของอาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดไฟลุกติดเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน 

แกลลอรี่