พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ College of Overseas Education, Chengdu University, P.R. China และพิธีเปิดศูนย์ Chiang Mai – Chengdu Sister Cities Research Center

24 ธันวาคม 2561

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Mr. Luo Qiang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเฉิงตู และนายกเทศมนตรี นครเฉิงตู นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ Mme. Pan Jin รองกงสุลปฏิบัติหน้าที่แทนกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ College of Overseas Education, Chengdu University, P.R. China โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Du Jie, Dean, College of Overseas Education, Chengdu University ร่วมลงนาม และ Mr. Luo Qiang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเฉิงตู และนายกเทศมนตรี นครเฉิงตู ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันเปิดศูนย์ Chiang Mai – Chengdu Sister Cities Research Center ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลโดย : Corporate Communication Center and Alumni Relationship
แกลลอรี่