เช็คอาการที่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็น...หอบหืด

24 กรกฎาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

หายใจเหนื่อย
- แน่นอก หายใจไม่เต็มอิ่ม
- หายใจวี้ด
- ไอแห้ง
-โดยอาการเหล่านี้ เป็นอาการหลักของโรคหอบหืด โดยอาการจะครบหรือไม่ครบก็ได้ ส่วนใหญ่มักมีอาการแสดง 2 อาการขึ้นไป ที่สอดคล้องเข้ากับอาการหอบหืดได้


ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย อาจารย์หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่