รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือทางวิชาการ และมอบหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจอินเดีย และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้แก่ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคม ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=808360077754794&id=100057424272054&mibextid=WiMSqg
แกลลอรี่