การต้อนรับ Prof. Vasco Fitas da Cruz ผู้ประสานโครงการ Erasmus+ ICM จาก University of Evora ประเทศโปรตุเกส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

10 มิถุนายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Vasco Fitas da Cruz ผู้ประสานโครงการ Erasmus+ ICM จาก University of Evora ประเทศโปรตุเกส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ Erasmus+ ICM เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่