ต้อนรับอธิบดีกรมยุโรปและคณะ

15 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ ท่านศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรปและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมในการนำคณะทูตยุโรปเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่