นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 (ภาคเหนือ)

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ธนชาตจัด “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคเหนือ "การประกวดมารยาทไทย" และ "การประกวดอ่านฟังเสียง" โดยมี อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม และ อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ควบคุม ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลของการแข่งขัน ฯักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

การประกวดอ่านฟังเสียง ประเภทชาย
นายณัฐพล คำวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายอภิรมย์ หนองพร้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดอ่านฟังเสียง ประเภทหญิง
นางสาวอลิษา หงษีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวณัฐณิชา หาญเกิดสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


การประกวดมารยาทไทย
นายพบพล สิริพรคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวพิมพิรัตน์ คำตุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวจุฑารัตน์ สำลีราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นางสาาวสุชัญญา นัยนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวศุภรัศม์นรี สุรีติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุพนิดา วรรณชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ นายชัยณรงค์ มณีวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แกลลอรี่