มช.พัฒนาเครื่องวัดฝุ่นพิษติดมอเตอร์ไซค์

21 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หลายจังหวัดทางภาคเหนือยังเผชิญวิกฤติหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 หลายพื้นที่ค่าฝุ่นพิษรายชั่วโมงสูงเกินมาตรฐาน ถึงขั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพมานับสัปดาห์ การให้ข้อมูลฝุ่นพิษและแจ้งเตือนจึงจำเป็นมากขึ้น ทำให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเครื่องวัดฝุ่นพิษติดมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้วัดฝุ่นได้ครอบคลุมและแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีมากขึ้น

ข้อมูลโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT https://www.youtube.com/watch?v=u5nKW-IW3rQ&t=2s
แกลลอรี่