คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1410

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร. 053 944 412