ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 2 Journal Impact factor 3.253

19 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 2 Journal Impact factor 3.253

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2075-1729/13/5/1210

งานวิจัยเรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma เป็นการศึกษา?เพื่อประเมินความไวของยาต้านจุลชีพ?ต่อเชื้อก่อโรคและแบคทีเรียดื้อยา? อีกทั้งยังมี?การคำนวณหาขนาดของยาที่เหมาะสมสำหรับสุนัขที่มีภาวะ ผิวหนังอักเสบเป็นหนอง? ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา และเพื่อหาแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผลอีกด้วย

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-research?lang=th&id=34 

แกลลอรี่