ผู้บริหารและทีมวิจัย MDRI เข้าเยี่ยมชม ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหมู บริษัท Suisag สำนักงานใหญ่ ณ เมือง Sempach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล รองผู้อำนวยการ และนักวิจัย ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท Suisag สำนักงานใหญ่ที่เมือง Sempach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี Dr. Henning Luther, breeding and export manager และ Dr. Martin Scheeder, head of meat laboratory ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่

บริษัท Suisag เป็นบริษัทพัฒนาสายพันธุ์หมู และเนื้อหมูแบบครบวงจรที่สำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยบริษัทได้มุ่งเน้นวิจัย พัฒนา และจำหน่ายสายพันธุ์หมูคุณภาพสูงทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งมีการเลี้ยงหมูคุณภาพโดยมุ่งเน้นตามหลัก animal welfare นอกจากนี้ทางบริษัทยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเพื่อผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูง
 
หลังการเยี่ยมชมโรงเรือน โรงงาน และห้องปฏิบัติการแล้ว  ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหมูในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย ทั้งในด้านของกระบวนการผลิต คุณภาพเนื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตเนื้อหมูของทั้งสองประเทศ การกำจัดของเสีย ข้อกังวลด้าน animal welfare รวมถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงหมู อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนื้อหมูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของทั้งสองประเทศอีกด้วย

#SDGs2 #SDGs7 #SDGs12 #SDGs13 #SDGs17

แกลลอรี่