การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยโปรแกรม Thunkable ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

26 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยโปรแกรม Thunkable ให้แก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่