[โรคสัตว์สู่คน] EP1 Part1 - โรคพิษสุนัขบ้า มาร่วมทบทวนเรื่องราวของ #โรคพิษสุนัขบ้า Part1 ไปด้วยกันกับรายการ "โรคสัตว์สู่คน" ... อีกหนึ่งในโรคสัตว์สู่คน ที่แสนจะอันตราย

2 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 
แกลลอรี่