บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่