คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยวิจัยทางคลินิก , ศูนย์ศรีพัฒน์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครโครงการฉีดวัคซีน RSV

25 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงที่จะการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ หรือปอดบวมจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการคล้ายโรคหวัดที่เรียกว่า RSV เพิ่มมากขึ้น

ท่านอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือไม่ ?
โปรดช่วยเราหาวิธีการป้องกันโรค RSV
โปรดพิจารณาสนับสนุนการวิจัยโดยการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย EVERGREEN เพื่อประเมินวัคซีนวิจัยสำหรับใช้ป้องกัน
โรค RSV และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเดินหายใจ

โดยเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาว่าวัคซีนวิจัยนี้สามารถป้องกันโรคที่เกิดจาก Respiratory Syncytial Virus หรือ RSV ได้หรือไม่

ท่านอาจมีสิทธิเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้กับเราหากท่าน

: มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
: สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ แม้จะมีภาวะทางสุขภาพใด ๆ มารบกวนก็ตาม
: สามารถใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ/หรือคอมพิวเตอร์ได้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยยังอาจมีการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย การศึกษาวิจัยนี้จะใช้เวลาสูงสุด 2 ฤดูระบาดของโรค RSV

ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติอาจได้รับวัคซีนวิจัยและการดูแลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลอื่น ๆ หรือยาที่ท่านได้รับอยู่ในปัจจุบันที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพประจำวันของท่าน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย EVERGREEN สามารถติดต่อศูนย์วิจัยได้ที่:
คุณอรุณประภา
หมายเลขโทรศัพท์ 098-6156507
053 - 936046 ต่อ 204

หมายเหตุ : งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่