CMUBS ใส่ใจสุขภาพบุคลากรและครอบครัว เปิดบ้านต้อนรับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ แนะนำการเข้าใช้บริการศูนย์ฯ ในสิทธิสวัสดิการของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มช.

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรคณะฯ ร่วมต้อนรับ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้ติดตาม ณ ห้อง BAB 1222 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสประชาสัมพันธ์แนะนำรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์การรักษาและใช้บริการของศูนย์ศรีพัฒน์ ตามสิทธิผู้เอาประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สวัสดิการด้านสุขภาพ และสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่