พยาบาล มช. ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566

19 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 และ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) ในโอกาสนี้ ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายก 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ถวายสดุดีและกล่าวอาเศียรวาท รองศาสตราจารย์อุบล นิวัติชัย กรรมการอำนวยการกิติมศักดิ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถวายขันศีลและจุดเทียนบาตรน้ำมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
.
วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ตรงกับวันศรีนครินทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา) เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพยาบาล และการแพทย์ อาทิ ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ทรงเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารพร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมทำให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ เป็นต้น นอกจากนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดี กินดีและมีความผาสุขสืบไป
.
ขอบคุณภาพจาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ

แกลลอรี่