แสดงความยินดีและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านต่าง ๆ

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีที่รับตำแหน่งใหม่ และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่