คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ชุมพล จิตรกร ผู้อำนวยการสัตวแพทย์ และ น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขต จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

23 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ชุมพล จิตรกร ผู้อำนวยการสัตวแพทย์ และ น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขต จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในการเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ.สพ.พิชชาพร การะเกษ นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุน และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 อีกจำนวน 1 ทุน รวมมูลค่า 20,000 บาท ก่อนเข้าหารือกับคณบดีในการวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา และการประชุมวิชาการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=107 

แกลลอรี่