คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

5 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเลขที่ EP310019 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
.
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร https://cmu.to/kTPt1
.
กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
.
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566
(ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)
.
สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
แกลลอรี่