คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1411