ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช. ชวนคนรักธรรมชาติ ชื่นชอบงานศิลปะ ชมนิทรรศการโปสเตอร์และหนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมในงาน CMU Environmental Awareness Week

22 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์

ใครรักธรรมชาติ ชื่นชอบงานศิลปะ...พลาดไม่ได้กับนิทรรศการ CMU Environmental Awareness Week งานแสดงโปสเตอร์และหนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสัปดาห์รักสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้สอนกระบวนวิชา 201114 กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 201114 Environmental Science in Today’s World และเปิดเป็นวิชาสำหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา โดยเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้แผ่ขยายไปในวงกว้างยิ่งขึ้น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม CMU Environmental Awareness Week โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกระบวนวิชาดังกล่าว นำความรู้ที่ได้จากการเรียนและการค้นคว้ามาทำเป็นสื่อเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของโปสเตอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ผลงาน และหนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ผลงาน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโปสเตอร์และหนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะมีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 10.30 น.

งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชมงานทุกคนได้ให้คะแนนผลงานที่คุณชื่นชอบที่สุด โดยผลงานโปสเตอร์และหนังสั้นที่ได้รับคะแนนสูงสุด นักศึกษาเจ้าของผลงานจะได้รับเงินรางวัลจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธารางกูร ปั้นเทียน โทรศัพท์ 053-941451-3, 091-0702468 หรือ Page Facebook ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @DSNSC.SciCMU

ข้อมูลโดย ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
แกลลอรี่