งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนยุพราชฯจัดกิจกรรมค่าย TCAS 1

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนยุพราชฯจัดกิจกรรมค่าย TCAS 1 อบรมเรื่องเทคนิคการสร้างportfolio ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่