เจ๋ง! นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคต “ทรู” FJA 2019 เตรียมบินลัดฟ้าดูงาน-ร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2 กรกฎาคม 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กลุ่มทรูจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ปีที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award: FJA 2019) ณ ห้องสมุดทรู อาคารทรูทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หลังจากคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์/การสื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชนจำนวน 30 คนทั่วประเทศเข้าอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรู โดยปีนี้มีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คน และได้รับรางวัลดังนี้

     1. นางสาวกัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581610353 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ ไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

     2. นายนราธร เนตรากูล รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810094 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนหลักสูตรปกติ ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานสัมมนาข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2019 ณ สำนักข่าว Reuters กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

     3. นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810057 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทูรดีเด่นประจำภูมิภาค ภาคเหนือ รับทุนฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

     ทั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน ได้ให้เกียรติร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

     โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 17 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก BBC World News สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล และ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

     ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/FutureJournalistAward.FJA 

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communication, WE Create, WE Share

แกลลอรี่