คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ พร้อมพูดคุย ชี้แนะแนวทางในการทำงานร่วมกัน

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ พร้อมพูดคุย ชี้แนะแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่