โครงการสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ยกระดับธุรกิจคงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา

21 มิถุนายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Salahmade workshop” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กล่าวแนะนำภาพรวมโครงการฯ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมงานฝีมือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 60 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และแชร์ประสบการณ์ จากคุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโสอุทยานฯ พร้อมด้วยวิทยากรและนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะหัตกรรม เสริมแกร่งองค์ความรู้ผสานอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาร่วมสมัยสู่การทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน

       โดย ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับผิดชอบดำเนินการโครงการสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือเชียงใหม่ (NOHMEX) และ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางสนับสนุนหัตถกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมรักษาศิลปะความเป็นล้านนาให้คงอยู่ต่อไป